Windykacja należności

Szanowni Państwo,
Kancelarię INGENIO Windykacja tworzy zespół prawników wyspecjalizowanych w dochodzeniu roszczeń finansowych, zarówno osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych. Prace prawników Kancelarii aktywnie wspierają specjaliści w zakresie windykacji terenowej.

Dzięki nam szybko, skutecznie i bez żadnych problemów odzyskasz pieniądze od dłużników, a także skutecznie zabezpieczysz swoje należności, nie tracąc przy tym partnerów handlowych.

Posiadamy doświadczenie i fachową wiedzę niezbędną w windykacji należności finansowych. Zatory płatnicze powodowane trudnościami w odzyskiwaniu należności od kontrahentów są bardzo poważnym problemem każdego przedsiębiorcy, dlatego też stale doskonalimy nasze metody działania. W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki oraz dbałości o interesy Klientów.

W ramach windykacji przedsądowej skupiamy się na wywieraniu presji na dłużniku i ciągłym kontakcie z dłużnikiem. Dokonujemy wpisu dłużnika do BIG i wzywamy dłużnika do zapłaty należności.

Przed wszczęciem postępowania sądowego analizujemy każdy przypadek pod kątem najskuteczniejszej drogi dochodzenia należności. W razie konieczności kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Windykacja przedegzekucyjna obejmuje działanie w zakresie windykacji polubownej realizowane po otrzymaniu wyroku lub nakazu sądowego Jest to etap próby powtórnej polubownej windykacji należności. W oparciu o posiadany wywiad gospodarczy negocjujemy warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę. Gromadzimy niezbędne dane, aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

W przypadku egzekucji komorniczej Nasza Kancelaria wspomaga jej prowadzenie. Komornik z nami współpracuje i monitoruje jej przebieg. W ramach wywiadu gospodarczego szukamy majątku dłużnika.

Oferta Windykacji Należności

 • Odzyskujemy należności na każdym etapie windykacji na terenie Polski i UE.
 • Nie pobieramy opłat wstępnych. Wynagrodzeniem Kancelarii jest wyłącznie prowizja od odzyskanej należności. Prowizja już od 4% odzyskanej należności.
 • Współpracując z nami nie ponosicie Państwo kosztów adwokackich.
 • Prowadzimy pełne postępowanie windykacyjne na każdym etapie – od działań polubownych, poprzez procedurę sądową, aż po egzekucję komorniczą. Można zgłosić sprawę na każdym etapie i jednocześnie mieć gwarancję doprowadzenia jej do końca.
 • Współpracujemy z największymi krajowymi Biurami Informacji Gospodarczych.
 • Nadzorujemy pracę komorników.
 • Mediujemy w rozwiązywaniu sporów.
 • Podejmujemy każde działania skłaniające dłużnika do spłacenia długu.
 • Windykację w postępowaniu polubownym prowadzą przygotowani merytorycznie pracownicy, posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii, prawa i nowoczesnych metod negocjacji.
 • Przygotowujemy prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym wezwania dłużnika do zapłaty.
 • Prowadzimy stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych.
 • Ustalamy aktualną sytuacje majątkową dłużnika